SiXX

Microformats Tutorials

Microformats

Nu har det varit alldeles för tyst här på NextGen om Microformats ett tag. Får ta tag i det igen och posta lite nytt.

Eftersom själva fenomenet är relativt nytt så kanske en liten tutorial kan vara på plats. Denna turtorial är överskådlig och bra.

Vill lyfta fram denna online presenetation specifikt, där man verkligen ser hur man använder Microformats i praktiken. I presentation används Firefox tillägget Operator, som jag skrivit om tidigare här.

Här är alla tutorials som finns hor Roger:

1. Microformat Demonstration (a quick view of the power of microformats)
2. Purpose of Microformats
3. hCard Microformat (person, place, organization, address, geo-location info)
4. Elemental Microformats (voting, social connections, tagging, license, directory info)
5. hCalendar Microformat (event info)
6. AHAH (Asynchronous HTML and HTTP)
7. hReview Microformat (opinion of a product, event, business, person, place, website info)
8. xFolk Microformat (bookmarks info)
9. hResume Microformat (expertise/experience info)
10. XOXO Microformat (eXensible Open XHTML Outlines)
11. hAtom Microformat (syndication info)

Här är ovan tutorials från Roger Costello. Han har även en hel del annan info om Microformats, så det är värt besöket om man är intresserad av Microformats.

×

privacy policy.

Genom att klicka "Spara" godkänner du att SiXX skickar sitt nyhetsbrev till dig. SiXX kommer endast att göra detta sällan och ytterst oregelbundet. Det går alltid att av-registrera via utskicken.

SiXX kommer aldrig att sälja, lämna vidare eller på annat sätt missbruka det förtroende vi fått genom att du lämnat din mail-adress till oss.