SiXX

Picoformats ännu mindre än Microformats

Det har börjat poppa upp en del runt ett ännu mindre format än Microformats och det är Picoformats. Picoformats är urspungligen ett project sprunget från Chris Messina och en Wiki finns samt en del info hos Chris såklart.

Det är dock inte bara San Fransisco folket och web2.0 nördarna som uppmärksammat Picoformats. Även IBM har uppmärksammat Picoformats.

Dialogen just nu är mycket runt hur effektivt Picoformats skulle vara i t.ex mobiltelefoner. Marknaden för dessa format oavsett och det är Micro eller Pico finns. Att strukturera upp vår information på ett standardiserat sätt så att andra tjänster kan använda den är ju definitivt inte fel.

  • http://fibrer.fleecelabs.se Peter Lindberg

    Men är det inte både förvirrande namngivning och att ha en så stark koppling till Microformats?

    Picoformats handlar enligt wikin om att föreslå en “nomenklatur och syntax för att kommunicera med och köra kommandon på mobila enheter via SMS … med de tecken som finns tillgängliga på de flesta mobila enheter”.

    Det som är gemensamt med Microformats är att de använder sig av samma process och principer, dvs. att först inventera vilka existerande konventioner som finns och basera standarden på dessa.

×

privacy policy.

Genom att klicka "Spara" godkänner du att SiXX skickar sitt nyhetsbrev till dig. SiXX kommer endast att göra detta sällan och ytterst oregelbundet. Det går alltid att av-registrera via utskicken.

SiXX kommer aldrig att sälja, lämna vidare eller på annat sätt missbruka det förtroende vi fått genom att du lämnat din mail-adress till oss.