SiXX

Guidelines för Social Media (Social Computing)

WarningNågot som varje företag borde ha på ett eller annat sätt är Guidelines för Social Media eller Social computing som det kan kallas i denna benämning. Att ha detta torde vara rätt naturligt för alla företag. Självklart i syfte att på tydligt sätt för alla anställda deklarera “Det är bra att ni deltar och pratar om det ni brinner för som relaterar till ditt jobb”. För att hjälpa de som vill vara öppna och delta ger guidelines en trygghet och ett stöd i hur de kan uttrycka sig relaterat till sin arbetsgivare.

Har letat relativt ordentligt efter publika guidelines runt detta. Har inte haft någon större framgång vad gäller det dessvärre. Har flera gånger tidigare bl.a. här och här, skrivit om att IBM har tagit fram guidelines. Först för bloggar sedan uppdaterade för Viruella Världar och nu har de sjösatt “IBM Social Computing Guidelines“.

Detta är intressant på flera sätt:
1. Den är helt öppen. Har även tagit del av den version som är helt intern och den är identisk med den publika. Inget hymmel!
2. Den bygger på att det är DU som talar och inte IBM och att du skall vara objektiv.
3. Den är mogen och har vuxit till vad den är idag sedan 2005.
4. Mer råd än förmaningar.

(OBS IBMs Business Conduct Guidelines är dock inte helt lika öppen och frihetsförespråkande i alla skeden och den ligger lite som en blöt filt även över dessa guidelines såklart)

IBM är stora och styrda på ett klassiskt amerikansk sätt. Det gör att detta faktiskt är lite extra intressant. Ta nån minut och läs nedan intro till dessa Guidelines:

Responsible engagement in innovation and dialogue
Whether or not an IBMer chooses to create or participate in a blog, wiki, online social network or any other form of online publishing or discussion is his or her own decision. However, emerging online collaboration platforms are fundamentally changing the way IBMers work and engage with each other, clients and partners.

IBM is increasingly exploring how online discourse through social computing can empower IBMers as global professionals, innovators and citizens. These individual interactions represent a new model: not mass communications, but masses of communicators.

Therefore, it is very much in IBM’s interest—and, we believe, in each IBMer’s own—to be aware of and participate in this sphere of information, interaction and idea exchange:

To learn: As an innovation-based company, we believe in the importance of open exchange and learning—between IBM and its clients, and among the many constituents of our emerging business and societal ecosystem. The rapidly growing phenomenon of user-generated web content—blogging, social web-applications and networking—are emerging important arenas for that kind of engagement and learning.

To contribute: IBM—as a business, as an innovator and as a corporate citizen—makes important contributions to the world, to the future of business and technology, and to public dialogue on a broad range of societal issues. As our business activities increasingly focus on the provision of transformational insight and high-value innovation – whether to business clients or those in the public, educational or health sectors—it becomes increasingly important for IBM and IBMers to share with the world the exciting things we’re learning and doing, and to learn from others.

In 1997, IBM recommended that its employees get out onto the Internet—at a time when many companies were seeking to restrict their employees’ Internet access. In 2005, the company made a strategic decision to embrace the blogosphere and to encourage IBMers to participate. We continue to advocate IBMers’ responsible involvement today in this rapidly growing space of relationship, learning and collaboration.”

Hela IBM Social Computing Guidelines finns här.

Kontentan är att fler borde hjälpa sina medarbetare att delta på internet. Det behöver inte vara en tiosidors avhandling utan bara i korta ordalag så att de som vill uttrycka sig och delta känner sig bekväma och kan göra det öppet. Det blir ärligare så. Att vara anonym och hemlig brukar resultera i allt för tuffa ord och att det som skrivs inte alltid är helt genomtänkt och objektivt.

Har ditt företag en Social Media Strategi eller Guidelines för Social Computing (Social Media)?

 • Mikael Haglund

  Kul att du uppmärksammat de nya riktlinjerna. Business Conduct Guidelines har funnits mycket länge och är främst en produkt av lagar och regler, även om där finns en del allmän affärsetik också. Lite grann som reglerna för en fotbollsmatch. Men det finns oskrivna sociala regler också där (det är fult att filma, om en motståndare är skadad spelar man med flit bollen över linjen och efterföljande inkast spelas tillbaka o s v). Och motsvarande oskrivna, underförstådda, regler eller sätt att förhålla sig, kulturen, kan vi som inte är digital natives behöva lite hjälp med när vi snubblar ut på grönbete. Där BCG kanske primärt är en produkt av legala experter är de sociala riktlinjerna ett resultat av många olika experters erfarenheter.

 • http://sixx.se/nextgen Fredrik

  Mikael, riktigt kul att du kommenterar! Bakgrunden till att jag nämner BCG är just för att beskriva att det inte bara är att hoppa över staketet och vara helt social, utan att det finns de klassiska riktlinjerna att förhålla sig till. Det är kombon som skapar helheten, men syftet med posten var att belysa att det finns företag som faktiskt har social media strategier och guidelines. Det är väldigt få som kommit så långt. Om jag inte är helt felunderättad är det dessutom just IBMs egna sociala riddare som faktiskt deltagit i att skriva “IBM Social Computing Guidelines”?

  PS Även att publicera BCG publikt på webben tyder på öppenhet och transparens = mycket bra! Tror att många faktiskt inte tror det om just stora amerikanska IBM DS

 • http://www.mrgreen.com Mikael Pawlo

  Kul inlägg. Värt att notera är att Mr Green har en publik bloggpolicy som är licensierad under en Creative commons-licens.Vi har inspirerats av Sun snarare än IBM.

  Vi har även våra skäl till bloggnärvaro publika: Raison de Blog.

  Med vänliga hälsningar

  Mikael

 • http://sixx.se/nextgen Fredrik

  Tack för att du delar era tankar runt detta. Självklart finns många som har bra genomförande på detta område och kul om fler får uppmärksamhet och kan fungerar som inspiration för andra. Där verkar ni kunna vara en inspirationskälla för andra tillsammans med stora drakar som IBM och SUN. Sun har ju verkligen bloggat publikt och drivit även de legala delarna vad gäller finansiell information från börsbolag vs blogg etc. Bra att höga chefer träder fram och på allvar för frågan (Suns VD bl.a.).

 • Pingback: Twitter guidelines för företag | Next Generation Internet

×

privacy policy.

Genom att klicka "Spara" godkänner du att SiXX skickar sitt nyhetsbrev till dig. SiXX kommer endast att göra detta sällan och ytterst oregelbundet. Det går alltid att av-registrera via utskicken.

SiXX kommer aldrig att sälja, lämna vidare eller på annat sätt missbruka det förtroende vi fått genom att du lämnat din mail-adress till oss.