SiXX

Skall beställa visitkort. Varje gång jag skall göra det så slår det mig att det borde vara “more to it” än att bara presentera: Namn, företag, roll, e-mail, tel, adress. Den frågan som alltid slår mig är om visitkortet är personligt eller endast ett adresskort från ett företagsregister.

Vad jag tycker är nog föga förvånande att visitkortet skall vara personligt och således reflekterar jag över det nu.

Personliga visitkort

Hur skall ett visitkort bli mer personligt. Vilken information fyller mest värde för mottagaren?

Jag har kommit fram till att följande data är krav:

1. Namn
2. Telefonnummer
3. Mail

Efter detta så känner jag att det finns ett par vägar att gå. Frågor är då:
- Skall Twitter adressen stå?
- Skall den personliga bloggen stå?
- Skall företagsbloggen stå?
- Skall LinkedIn profilen stå?
- Plats färdig för personligt meddelande?
- etc

Detta är reflektioner och jag vet redan att några (ev alla) kommer att stå med. Är det något jag missat som borde vara med?

Vad är det jag vill uppnå?

Ett visitkort skall inte vara förbrukat bara för att personen bytt arbetsgivare. Det bör finnas någon/några kopplingar till personen som gör att man kan återta relationen även om man inte haft kontakt på ett tag, men har kvar visitkortet. För mig handlar all typ av yrkesverksamhet väldigt mycket om personliga relationer och förtroende. Har alltid strävat efter att försöka leva upp till det och då är det ofta relationer som skapar affären och inte företaget bakom som är den betydande delen.

UPDATE: Har även lagt hur jag till slut gjorde med mina visitkort.

| 10 Comments
×

privacy policy.

Genom att klicka "Spara" godkänner du att SiXX skickar sitt nyhetsbrev till dig. SiXX kommer endast att göra detta sällan och ytterst oregelbundet. Det går alltid att av-registrera via utskicken.

SiXX kommer aldrig att sälja, lämna vidare eller på annat sätt missbruka det förtroende vi fått genom att du lämnat din mail-adress till oss.