SiXX

Google Wave – Intryck av Dev Preview

Googel Wave Dev Preview, så heter den Google Wave Developer Sandbox verisonen av Google Wave som trillade ner i min inbox.

Google Wave

Entusiastisk som få loggade jag in. Den första timmen gick mest åt till att klicka runt och att försöka hitta såväl funktionern som information. Inledningsvis var det lite förvirrande då alla som har åtkomst med automatik hamnar i vissa grupper och där flödar det mycket information och innan man vant sig vid det nya sättet att hantera information så är det lite förvirrande, man är ju trots allt väldigt van vid mail-sättet att ta tills sig information i en Inbox.

Tidigare skrivit två poster om Google Wave
- Google Wave, the evolution of productivity
- Google Wave och Google Chrome OS

Första intryck

Sammanfattningsvis måste jag säga att det inte var så buggigt som jag väntat mig. Många rapporter hade kommit om att det var buggigt. Det enda jag upplever som lite störande är att jag får ladda om sidan lite då och då. Inget stort problem så tidigt i utveclingsprocessen. Snarare tvärtom, positivt att Google släpper in folk så tidigt i processen.

- Enkelhet
Gillar hela upplägget att informationen är i centrum och att det du skapar tillsammans förändras hela tiden och en Wave kan således vara många olika saker under sin livstid. Det är en oerhört kraftfull funktion. När en Wave uppdateras flyttas den upp i din inbox. De har vidare tagit till vara på att vi som användare söker mer och mer så mycket i hur du hittar information i Google Wave är genom sök.

- Flexibilitet
Att Google Wave kommer vara flexibelt är det inget tvivel om. redan nu finns en hel uppsjö av extensions (mest XML feeds eller liknande), Gadgets och robots. Det kommer nog fullständigt spruta ut sådana den närmaste tiden. Själv lyckades jag med att lägga till min Facebook feed i en Wave som alla hade tillgång till. Det kan gå fel ibland också således när kraften ligger hos användarna och allt sker i realtid. Det finns redan en del externa plugins bl.a. denna för att integrera Waves på din WordPress blogg.

-Realtid
Google Wave är verkligen realtid på riktigt. Första gången jag noterade att jag editerade en Wave samtidigt som någon annan gick det inte att sluta le. Att allt är realtid skapar även en närvaro känsla som jag inte trodde skulle infinna sig på det sättet. Du ser alla fel skrivningar, alla stavfel och allt annat som skrivs eftersom det är i realtid. I de traditionella chatklienterna får man nöja sig med det klassiska “NN is typing…” och “NN has entered text” osv.

En funktion som chat saknat – att realtidsdiskussionerna finns publikt tillgängliga för eftervärlden. Nu är den saken löst. I Google Wave är det enkelt att göra vågor tillängliga för alla och således fullt sökbara etc för eftervärlden.

Allt samarbete sker i realtid och allt kan alltid spelas upp i efterhand.

Det går även utmärkt att samarbeta i gadets och andra extensions.

Produktivitet

För att återknyta till punkten innan så kan Google Wave fungera både som en intern chat mjukvara och som en intern mikroblogg. Det som tidigare varit säkert inlåst i våra mailboxar kan nu öppnas upp för resten av företaget. Detta endast genom att lägga till t.ex en speciell “knowledge base”-användare (eller liknande som gör att Waven blir helt publik och sökbar).

Att starta diskussioner och samarbete med andra kan inte vara enklare. Google Wave kommer i de företag den implementeras fungera väldigt mycket som barriär-rivare. Chat kan göra det till en viss grad, men Google Wave tar det hela vägen. Genom att implementera Google Wave kommer företaget med stor sannolikhet att bli mycket mer öppet i de interna konversatioenrna och hierarkiska barriärer rivs.

Google Wave – iPhone

Redan i denna ytterst tidiga version går det alldeles utmärkt att läsa aoch uppdatera via iPhone. Lite lång laddningstid, men funktionerna finns där och gränssnittet är iPhone anpassat. Blev ärligt förvånad när jag upptäckte att det faktiskt fungerade.

Google Wave på iphone

Löst kopplad Google infrastruktur

Googel Wave Google Profiles

Som jag ser det börjar Google få ihop sin låda lite. En sammanhängande löst kopplad Google infrastruktur börjar titta fram. Det får bli en utläggning för en senare bloggpost. Lägger dock med denna skärmdump som påvisar hur Google Profiles nu börjar hamna mer och mer i centrum. Det enda jag gjort är att ge min mailadress till Google och resten sköter profiles t.ex så har Google Wave en profilbild som jag specifikt lagt till i Wave, men min kontaktinfo har min Google Profiles bild.

Sammanfattning

Jag är över förväntan positiv. Google Wave är vad jag förväntade det att vara. Det kommer att ske en evolution vad avser produktivitet på företagen som kör Google Wave.

Dessa är dessutom mina initiala tankar och efter endast någon dags testning. Jag skall försöka att arbeta ordentligt och lite mer realistiskt i Google Wave så fort de släpper på fler personer som jag har möjlighet att skapa något vettigt med, idag är det mest test och skoj Waves som skapas förutom de publika Google vågorna.

Lär återkomma i ämnet!

×

privacy policy.

Genom att klicka "Spara" godkänner du att SiXX skickar sitt nyhetsbrev till dig. SiXX kommer endast att göra detta sällan och ytterst oregelbundet. Det går alltid att av-registrera via utskicken.

SiXX kommer aldrig att sälja, lämna vidare eller på annat sätt missbruka det förtroende vi fått genom att du lämnat din mail-adress till oss.