SiXX

People – Kottlers 4P har fått en uppgradering till 5P

Alla känner vi nog på ett eller annat sätt till Kottlers 4P (eller Jerome McCarthy som är den som ursprungligen skapade begreppet), Product, Price, Placement Promotion. Även om det tidigare många gånger pratats om att People bör ingå i dessa 4P så har det varit lite ur ett konstigt perspektiv och väldigt sällan ur det perspektiv vi som “people” vinner på.

Brian Solis beskriver väldigt bra hur han ser att People borde vara det femte P:t.

marknadsföringens 5p

Hur pratar företag med sina kunder?

Kontentan är att företagen måste börja prata med sina kunder utan att allt skall leda till ett omedelbart köp. Brian Solis pratar om att många sätter “social” framför termer för at adressera detta, men att det än så länge bara lett till att företag skapar en närvaro på dessa nya plattformar med enda agendan att omedelbart sälja mer produkter. Detta är allt för kortsiktigt och kunder känner inte alls att företagen lyssnar.

Som vanligt brukar jag vända på det och se på det ur ett fysiskt perspektiv. Hur skulle man uppleva det om företaget var en fysisk person och man träffades på Hötorget. Skulle dialogen ske på samma sätt? Skulle företaget då bara prata om deras specialerbjudanden eller skulle de kanske lyssan lite på vad jag som kund har att säga? Visst det finns säljare som inte lyssnar på sina kunder (allt för många tycärr), men generellt försöker de flesta företag att lyssna och även försöka bygga en mer långsiktig relation som ger en långsiktighet som inte enbart är upphängd på just detta avslut. Precis som börde det även vara online.

Tycker nedan exempeldialog sammanfattar det hela väldigt bra (som är postat i Brians post och som jag även inte kunde låta bli att posta på min Tumblr):

Customer: “I want a divorce.”
Brand: “What now?”
Customer: “We don’t talk anymore.”
Brand: “I just put down a mil on a TV commercial just to talk to you.” OR sub that with, “I just invested time and resources on Facebook and Twitter just to talk to you.”
Customer: “Exactly, you do all the talking, I never get a chance to…[cut off by brand.]”
Brand: “You can talk on our web site can’t you?” OR sub that with, “you can comment, Like, RT, or interact with us in social networks.”
Customer: “Sure, if I want to say, ‘order this product.’”
Brand: “See…!”
Customer: “This isn’t exactly dialogue.”

 • Anonymous

  Hehe… jo, men Seth Godin menar att det finns många fler än så: Product, Pricing, Promotion, Positioning, Publicity, Packaging, Pass-along, Permission. Men nöjer sig ändå inte med dessa. Utan skriver i sin bok “Purple Cow” att det krävs ytterligare ett P: “Purple Cow”!

  • http://sixx.se/ Fredrik Stenbeck

   Helt riktigt, det har flugit P (och lila kossor) massvis med gånger från många olika håll (även flera riktigt traditionella håll). Tanken var inte att trycka så mycket på själva P, utan mer på People i relation till företag, sen tycker jag Brians bild, post och exempel konversation är riktigt bra, så de 4P fick liksom vara med som symbol för att allt måste förbättras hela tiden.

  • http://www.facebook.com/patrick.blomstrom Patrick Blomström

   Fd marknadschefen på Ica – Irene Falkbrink Norrman har utvecklat det till att vara 12P (Personal, Plats, Processer, Påverkan, Pengainsats, Produkter, Pris, Presentation av dig, Partners, PR och Politik, Prioriterade kunder samt Profil. Ta gärna kontakt med henne så kan hon berätta mer. Mycket inspirerande människa :) http://www.falkbrinknorrman.se

 • Pingback: Marknadschefer och den digitala omställningen

 • Pingback: Jag älskar G-Star

×

privacy policy.

Genom att klicka "Spara" godkänner du att SiXX skickar sitt nyhetsbrev till dig. SiXX kommer endast att göra detta sällan och ytterst oregelbundet. Det går alltid att av-registrera via utskicken.

SiXX kommer aldrig att sälja, lämna vidare eller på annat sätt missbruka det förtroende vi fått genom att du lämnat din mail-adress till oss.